Zwroty podatków, rozliczenia z Holandii

Dochody z Holandii – jak je rozliczyć?

Tax
Tax
5 sierpnia 201917 sierpnia 2019

Holandia to obecnie jedno z najpopularniejszych miejsc, gdzie nasi rodacy poszukują pracy. Ten kraj zachęca nas wysokimi zarobkami oraz możliwością pracy w różnych branżach. Wbrew pozorom dość trudne są sposoby opodatkowania, jak rozliczenie pit. Holandia to kraj, który cieszy się naprawdę dużą popularnością.

Rozliczenie pit Holandia, czyli jak wykazać dochód

W celu wykazania dochodów uzyskanych na terenie Holandii z tytułu pracy najemnej jesteśmy zobligowani do złożenia zeznania rocznego PIT-36 razem z załącznikiem ZG. Rozliczenie pit Holandia wymaga od nas ustalenia wysokości dochodów, jakie uzyskaliśmy. Wszelkie przychody uzyskane za okres miesięczny powinny zostać pomniejszone o 30 procent diety za każdy dzień naszego pobytu za granicą. Ustaloną w ten sposób wielkość dochodów przeliczamy według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia przed uzyskaniem przychodu. Rozliczenie pit Holandia wymaga od nas jeszcze objęcia zryczałtowanych kosztów pracowniczych od wyżej ustalonej kwoty.

Kolejne kroki do ustalenia wysokości podatku

Od ustalonych już dochodów uzyskanych na terenie Holandii dodajemy wartość dochodów uzyskanych na terenie Polski. Od tej wartości obliczamy podatek według skali podatkowej. W trakcie tak ustalanej podstawy opodatkowania oraz wartości podatku nie bierzemy pod uwagę składek opłaconych już na terenie Holandii, ponieważ zostały już uwzględnione przez tam tego pracodawcę. Następnie musimy ustalić limit podatku zapłaconego za granicą, który będzie mógł podlegać odliczeniu w Polsce. Następuje to przez mnożenie podatku z dochodem uzyskanym na terenie Holandii, a następnie podzielenie ten wartości przez sumę dochodów krajowych i zagranicznych. Teraz nie pozostaje nam już nic innego, jak określenie wysokości ulgi abolicyjnej. Konieczne jest obliczenie podatku do zapłaty przy stosowaniu się do metod wyłączenia z progresją. Najprostszym rozwiązaniem jest wykazanie kwoty holenderskiego dochodu jedynie w załączniku ZG. Różnie w podatkach, która wynika z zastosowania obu metod ujmujemy zarówno w PIT/0 oraz PIT-36.

Wbrew pozorom rozliczenie pit Holandia nie jest rzeczą prostą, ponieważ wymaga od nas znajomości kilku przepisów podatkowych.

PITPodatkiRozliczenia z Holandii