Zwroty podatków, rozliczenia z Holandii

Konieczność oddania zwrotu podatku do urzędu skarbowego

Tax
Tax
18 czerwca 201917 sierpnia 2019

Osoby, które na co dzień pracują za granicami kraju, zobligowane są do płacenia tam podatku i nie jednokrotnie w dość wysokiej kwocie. W takich sytuacjach w kolejnych latach mamy możliwość otrzymania zwrotu od zagranicznego urzędu skarbowego.

Czym jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa to nic innego, jak określanie kraju, gdzie podatnik powinien rozliczać się ze wszelkich uzyskanych dochodów. W takiej sytuacji nie liczy się miejsce uzyskania przychodów, jednak możemy stosować różne sposoby opodatkowania oraz korzystać z różnych zwolnień. Konieczne jest pamiętanie o tym, że musimy pamiętać o rozliczaniu się zarówno w krajowych, jak i zagranicznych dochodów w Polsce.

Czym właściwie jest ulga abolicyjna?

Zwrot podatku Bielsko Biała często pozwana nam na stosowanie ulgi abolicyjnej. Dotyczy to osób, które są zobowiązane do stosowania metody odliczenia proporcjonalnego. Ulga abolicyjna pozwana nam od obliczonego podatku odliczyć różnicę między podatkami ustalony przy pomocy dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania. Tak ustalona wysokość koniecznego do zapłaty podatku w Polsce sprawia, że wartość podatku obliczona przy pomocy dwóch metod jest taka sama. Zwrot podatku Bielsko Biała nie ma możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej w sytuacji, gdy pracujemy w tak zwanych rajach podatkowych.

Jak widać, ulga abolicyjna sprawia, że wysokość podatku obliczonego przy pomocy obu metod kształtuje się na takim samym poziomie.

PoradyZwrot podatku