Zwroty podatków, rozliczenia z Holandii

Rozliczenia z Holandii, czyli jak to wszystko wygląda

Tax
Tax
11 sierpnia 201917 sierpnia 2019

Rozliczenia z Holandii przeprowadzane są w zupełnie inny sposób, niż zarobki, które pochodzą z pozostałych krajów należących do Unii Europejskiej. W Polsce natomiast mamy możliwość skorzystania z tak zwanej ulgi abolicyjnej.

Kim jest polski rezydent podatkowy?

Polski rezydent podatkowy to osoba, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Czyli posiada na terytorium RP centrum interesów gospodarczych lub osobistych. Polski rezydent podatkowy to również osoba, która przebywa na terytorium dłużej niż 183 dni w roku. Osoba, która spełnia jeden z powyższych warunków i otrzymuje zarobki z zagranicy, jest zobowiązana do rozliczenia się w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczenie pit z Holandii regulowane jest umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczegółową sytuacją jest ta, gdy oba kraje uznają nas za rezydentów podatkowych i jesteśmy zmuszeni do rozliczania się przed tamtejszym organem z całości uzyskiwanych wynagrodzeń. Rozliczenia z Holandii w standardowej sytuacji polegają na tym, że w Holandii jesteśmy zobowiązani do rozliczenia się z zarobków jedynie tam uzyskanych. Z kolei w Polsce powinniśmy się rozliczyć z całości uzyskanych w danym roku wynagrodzeń razem z tymi uzyskanymi w Holandii.

Umowa o pracę w Holandii

Za wynagrodzenie uznaje się wszelkie dochody otrzymywane od pracodawców z tytułu umowy o pracę. Rozliczenia z Holandii mówią o tym, że powinniśmy wpłacić zaliczkę na podatek, gdy wrócimy do kraju oraz złożyć załącznik o źródłach zarobków uzyskanych na terenie Holandii. Mamy termin do dokonania wpłaty do 20 dnia miesiąca, który jest następnym po miesiącu powrotu do Polski. W sytuacji, gdy termin płatności przypada na koniec roku podatkowego, termin zapłaty podatku przypada na termin złożenia zeznania. Rozliczenie pit z Holandii w ten sposób dotyczy również osób, które wracają na terytorium Polski jednie czasowo, a po przerwie wracają do pracy na terytorium Holandii.

Rozliczenie pit z Holandii wbrew pozorom nie jest prostym zabiegiem i wymaga znajomości wielu przepisów.

PITRozliczenia z Holandii