Zwroty podatków, rozliczenia z Holandii

Rozliczenie podatku z tytułu pracy w Norwegii

Tax
Tax
14 sierpnia 201917 sierpnia 2019

Rozliczanie podatku z Norwegii jest dość wymagającym procesem. Jeżeli spełnimy określone warunki, nie będziemy musieli płacić dodatkowego podatku w RP. Podatek z Norwegii na terenie naszego kraju rozliczany jest w oparciu o zasadę zwolnienia z progresją.

Umowa o prace w Norwegii

Do wartości wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę zalicza się między innymi wynagrodzenie zasadnicze, prowizje, premie, pozostałe świadczenia pracownicze oraz kwoty za godziny nadliczbowe. Podatek z Norwegii oblicza się stosując zasadę wyłączenia z progresją, a więc zarobki uzyskane za granicą nie będą dodatkowo opodatkowane na terenie RP polskim podatkiem dochodowym. W związku z tą zasadą polski rezydent podatkowy nie jest zobowiązany do składania zeznania rocznego PIT-36, nie musimy wpłacać zaliczki na podatek po powrocie do Polski oraz nie mamy konieczności składać informacji o źródłach zarobków z Norwegii. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy polski rezydent podatkowy uzyskuje na terenie Polski inne zarobki, które są opodatkowane podatkiem dochodowym według skali podatkowej. Kolejną wyjątkową sytuacją jest ta, gdy uzyskujemy zarobki w Norwegii oraz innych krajach zagranicznych. Te sytuacje sprawiają, że będziemy zobligowani do składania deklaracji oraz ujawnienia zarobków zagranicznych i ustalenia stóp procentowych.

Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło

Rozliczanie podatku z Norwegii na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o dzieło odbywa się w podobny sposób niż przy umowie o pracę. Jednak w tym przypadku przychód nie jest obniżany o wysokość diet zagranicznych. Wszelkie zlecenia wykonywane na terenie Polski na rzecz zleceniobiorców w Norwegii mają obowiązek rozliczania w RP. Z kolei na barkach zleceniodawcy z Norwegii nie będą ciążyć żadne podatkowe obowiązki.

Podatek z Norwegii rozliczany jest w taki sposób, aby był zgodny z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwestiami ustalonymi między Rzeczpospolitą Polską, a Królestwem Norwegii.

PodatkiUmowa o pracę