Zwroty podatków, rozliczenia z Holandii

Sposób na nie oddawanie zwrotu podatku

Tax
Tax
12 lipca 201917 sierpnia 2019

Osoby, które pracują za granicą od wielu lat i tam też odprowadzają podatki, wiedzą że konieczne będzie zaliczenie zwrotu podatku do osiągniętego w Polsce podatku. Niestety do zwrotu podatku z zagranicy nie mamy możliwości zastosowania ulgi abolicyjnej.

Unikanie zwrotu podatku do urzędu skarbowego

Wiele osób decyduje się na niewykazywanie w polskim zeznaniu podatkowych wartości zagranicznego podatku. Może to doprowadzić do sytuacji, że w Polsce podatek zostanie naliczony w dużo wyższej kwocie. Cały proces spowoduje, że zastosowanie ulgi abolicyjnej zwiększy wartość podatku. Mimo to, w Polsce nie można stosować takich rozwiązań, gdyż uznawane są one za przestępstwo. Wykazanie wartości zapłaconego za granicą podatku należy do obowiązków podatnika składającego zeznanie za rok, kiedy to uzyskał on zwrot. Zwrot podatku Słupsk informuje nas o tym, że odliczanie zagranicznego podatku nie może być czynnością dobrowolną.

Zwrot podatku, a ulga abolicyjna

Wiemy już, że jesteśmy zobligowani do ujęcia otrzymanego zwrotu podatku do zeznania podatkowego w danym roku. Zwrot podatku Słupsk sprawia, że na podstawie obowiązujących przepisów nie ma możliwości stosowania ulgi abolicyjnej do zwróconego z zagranicy podatku. Więc kwota otrzymanego z zagranicy zwrotu musi zostać ujęta w polskim PIT i doliczona do wartości polskiego podatku. Czyli będziemy zmuszeni do zapłaty go polskiemu fiskusowi.

Jak widać, zwrot podatku Słupsk nie pozwala nam na uniknięcie ujawnienia w rocznej deklaracji PIT wysokości otrzymanego zwrotu z tytułu podatku zagranicznego.

PITZwrot podatku