Zwroty podatków, rozliczenia z Holandii

Sposób na zwrot podatku z tytułu pracy za granicą

Tax
Tax
2 sierpnia 201917 sierpnia 2019

Większa część osób, które pracowały za granicą, występuje o zwrot nadpłaconego podatku. Jednak zwrot podatku nie ma jedynie pozytywnych stron, ponieważ wykazywany w polskich zeznaniach stanowi źródło przychodu pochodzącego z zagranicy.

Zasada wyłączenia z progresją

Najczęściej stosowane są dwie zasady unikania podwójnego opodatkowania. Zwrot podatku Białystok przy zastosowaniu zasady wyłączenia z progresją sprawia, że wielkość zwrotu podatku nie musi być ujmowana w rocznym zeznaniu PIT. Jedynym warunkiem jest to, że wysokość zwrotu nie wpłynie na stawkę podatkową, a mianowicie odnosi się to do tego, że podatnik nie osiąga przychodów w Polsce.

Zasada proporcjonalnego odliczenia

Zwrot podatku Białystok przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia sprawia, że będziemy ujmować zwrot, jako przychód z innych źródeł. W takim wypadku do polskiego rozliczenia będzie trzeba dołączyć PIT/ZG. Taka sytuacja występuje wtedy, gdy wcześniej korzystaliśmy z odliczenia od polskiego podatku wartości podatku zagranicznego. Jeżeli natomiast nie zdecydowaliśmy się na taką sytuację, to zwrot z kraju obcego nie będzie miał wpływu na podatkowe rozliczenie. To oznacza, że nie mamy obowiązku wykazywania kwoty zwrotu w polskiej deklaracji podatkowej PIT. Oczywiście możliwe jest również wystąpienie odwrotnej sytuacji.

Oczywiście obie zasady unikania podwójnego opodatkowania dotyczą innych informacji. Zwrot podatku Białystok wymaga od nas zapoznania się z wieloma przepisami oraz zasadami prawa.

PITZwrot podatku